FORSIDE KALENDER OM DANEBORG GALLERI

Yderligere Oplysninger om Daneborg

Biler og Parkering
Skovvejen er ensrettet og må ikke blokeres.
Alle biler bedes benytte P-bevis, som er klistermærker, der forefindes på lejren.
Der må kun parkeres 6 biler ved lejren.
Ved besøg skal P-pladserne på hovedvejen benyttes.
Frakørsel sker ad samme vej som tilkørsel.

Lejrområdet
Der må ikke opslås telte eller opstilles campingvogne.
Båltænding må kun finde sted på bålpladsen.
Bålpladsen samt lejrområdet afleveres ryddet for affald og lign.

Færdsel i skoven
Tag hensyn overalt i skoven.
Der må ikke brækkes, skæres eller snittes i træer eller grene.
Nedfaldne grene må benyttes til båltænding.

Poster og meldinger til løb må kun opsættes, hvor de ikke ødelægger noget (på træer med snor).
Husk alle poster og meldinger skal fjernes efter løbet.
Ved decideret o-løb skal tilladelse indhentes hos skovfogeden.

Rygning i skoven er ikke tilladt.

Service
Ved afrejse noteres ituslået service eller andet ødelagt materiel i lejrbogen.
Erstatning vil blive opkrævet.

Borde/stole
Lejrens møbler må ikke benyttes udendørs.
Brug gamle bænke samt havemøbler udendørs.

Madrasser
Lagen skal altid anvendes. Madrasserne må ikke fjernes fra sengene.

Udsmykning 
Må ikke fjernes og andet må ikke opsættes.
Benyt opslagstavlerne.
Der må ikke opsættes nogen form for opslag og lign. på bygningerne.
 
Det er forbudt at skrive, skære eller tegne på vægge, lofter, døre og inventar.
Erstatning vil blive opkrævet, hvis dette ikke overholdes.

Brandmateriel
Må ikke bruges til leg af nogen art.

Hunde må ikke medbringes.

Husk selv at medbringe
Viskestykker, karklude og håndklæder.
Toiletpapir.
Opvaskemiddel til håndopvask.

Rengøring ved afrejse

Lejren efterlades rengjort overalt.
NB Strømmen må ikke afbrydes.

Praktiske oplysninger
Ved udlejning fremsendes lejekontrakt i 2 eksemplarer hvoraf den ene sendes retur til udlejer Jørgen Hviid, Johannevej 5, 7000 Fredericia, i underskrevet stand.

Pris for leje af hytten
Pr. dag hverdage 2000,00 kr. 
Pr. weekend (fredag til søndag) 5000,00 kr. 
Pr. hele uge i skoleferien (lørdag kl. 14:00 til lørdag kl. 11:00) 18000,00 kr. 
Priserne er excl. elforbrug, der aflæses ved ankomst og igen ved afrejse,
aflæsningen sendes som SMS til 40166130 eller sendes på mail til
hviid@fam-hviid.dk som fremsender regning herefter, prisen er 5,50 kr. pr. streg.
Slutrengøring kan tilvælges, 1800,00 kr. 

Lejren udlejes kun til FDF, KFUM, KFUK, DDS samt efterskoler under disse. Ligeledes også til børneinstitutioner og skoler(0. - 2. klasser, SFO).
Lejren udlejes IKKE til private.

Aflysning
Såfremt aflysning af lejemålet sker mindst 30 dage før lejemål, betales halv leje. Efter denne dato fuld leje.
Betaling sker senest 14 dage efter lejren.

Ankomst og afrejse
Tre dage før ankomst skal lejrens udlejer have meddelelse om ankomst og afrejsetidspunkt.
 
Opsyn
Lejren er under opsyn af:
Jørgen Hviid
Lejrens udlejer har tlf. 75 92 61 30/40 16 61 30

Vi ønsker jer en god lejr, med håbet om at I vil tage hensyn til såvel lejren, dens inventar og omgivelser, samt naboer og andre der færdes ved lejren.

FDF FREDERICIA 1. KREDS